Soluții de laborator la cheie

Soluții cheie pentru modernizarea și renovarea laboratoarelor deja aflate în uz, sau proiectarea și dotarea laboratoarelor noi